Home

Home page slideshow

www.smagrinet.eu
Power Summit on tagasi!
See on energeetikaalane kohustuslik üritus, kus Euroopa energiasektori juhid ja poliitika kujundajad kohtuvad, arutlevad ja planeerivad tulevikku. Ärge jätke kasutamata võimalust olla kursis viimaste arengutega energiamaailmas, kuupäevad kalendrisse!

Latest article

Viimased artiklid

Eesti Elektritööstuse Liidu juhatuse esimees Hando Sutter räägib Euroopa Liidu rohepöördest ja tehnoloogia kiire arenguga kaasas käivast elektritööstuse murrangulistest aegadest. Elektritööstuses on käimas kolm revolutsiooni: esiteks ootus, et elektritööstus peab vedama rohepööret, sest suur osa emissioone on seni tulnud elektritööstusest. Teiseks läheb elektritööstuse tegevus järjest rohkem turupõhiseks, kuid turud on järjest volatiilsemad ja raskemini etteaimatavad. Kolmandaks käib meeletu tehnoloogiline revolutsioon. Seejuures toimuvad kõik need kolm revolutsiooni paralleelselt. See tähendab, et ühelt poolt pead olema nagu hiromant, et ette teada, mis sind ees ootab, aga teisalt on meeletult huvitav selles protsessis olla.

2nd to 3rd latest articles

Eesti Elektritööstuse Liidu juhatuse esimees Hando Sutter räägib Euroopa Liidu rohepöördest ja tehnoloogia kiire arenguga kaasas käivast elektritööstuse murrangulistest aegadest. Elektritööstuses on käimas kolm revolutsiooni: esiteks ootus, et elektritööstus peab vedama rohepööret, sest suur osa emissioone on seni tulnud elektritööstusest. Teiseks läheb elektritööstuse tegevus järjest rohkem turupõhiseks, kuid turud on järjest volatiilsemad ja raskemini etteaimatavad. Kolmandaks käib meeletu tehnoloogiline revolutsioon. Seejuures toimuvad kõik need kolm revolutsiooni paralleelselt. See tähendab, et ühelt poolt pead olema nagu hiromant, et ette teada, mis sind ees ootab, aga teisalt on meeletult huvitav selles protsessis olla.
EURELECTRIC, mille liige on Eesti Elektritööstuse Liit, avaldas Euroopa elektritööstuste uue pikaajalise visiooni. See dokument ühildab elektrisektori tegevusi, mis aitavad kiirendada puhtale energiale üleminekut, kandes ise juhtrolli Euroopa majanduse dekarboneerimise protsessis, mis lähtub Pariisi kliimakokkuleppest. Tulevikuvisiooniga tugevdab elektritööstus oma kohustust investeerida puhtasse energiatootmisse ja muudesse üleminekut võimaldavatesse lahendustesse, mis aitavad oluliselt kiirendada CO2 heitkoguste vähendamist teistes sektorites, kasutades selleks tõhusamalt puhast elektrit.
Eesti Elektritööstuse Liidu raport analüüsib elektritarbimise kogukulu Eestis ning esitab ettepanekud selle vähendamiseks. Raportis võrreldakse elektritarbimise kulu selle komponentide kaupa. Erilise tähelepanu all on Eesti võrdlemine samas elektrituru piirkonnas asuvate riikidega. Eesti Elektritööstuse Liit on lisaks koostanud juhtumianalüüsid, võrreldes erinevate võrgutasude põhimõtete mõju konkreetsetele Eesti olulistele elektritarbijatele. Käesolev raport annab selge ülevaate elektri hinnakomponentide tõusu põhjuste kohta koos hinnanguga nende mõjust tööstustarbija elektrihindadele. Raport annab kvantitatiivse aluse energiapoliitika meetmete kujundamiseks Eestis, mille eesmärkideks on suurendada Eesti tööstuste konkurentsivõimet.