Biomass kasutamine energeetikas

Eesti Elektritööstuse Liit on sõlminud koostöökokkuleppe Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Erametsaliidu ja Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühinguga Eesti metsanduse arengukavas seatud põhieesmärkide täitmiseks. Koostöö metsa- ja energiasektori vahel aitab kasvatada metsatööstuse potentsiaali, tagada puiduressurssi optimaalne kasutamine ja suurendada taastuvenergia osakaalu Eesti energiatootmises, aidates sellega kaasa biomassi kasutamisele energeetikas.