Elektrienergia tootjad ja elektriturg

Elektrienergia tootjate ja elektrituru edendamise vallas peab Eesti Elektritööstuse Liit oluliseks järgnevaid valdkondi:

- elektrituru edendamise ja tootjate huvide kaitsmiseks on oluline koostöö jätkamine regiooni süsteemihaldurite ja regulaatoritega, samuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Konkurentsiameti ning Riigikoguga. Oluline on kindlustada elektrienergia hulgi- ja jaemüüjatele ligipääs regionaalsele turule
 
- äärmiselt aktuaalne ja tähtis teema on elektrikaubanduse põhimõtete sätestamine Euroopa Liidu väliste riikidega. Tänaseni on kolmel Baltimaal erinevad seisukohad väljastpoolt Euroopa Liitu imporditava energia suhtes
 
- elektriala töötajate koolitamise kvaliteedi tähtsust ei tohi alahinnata. See on oluline töötajate turvalisuse tagamiseks ning tarbijatele kvaliteetse teenuse tagamiseks