Euroopa Liidu energiapiir

Eesti jaoks on energiapoliitika seisukohalt oluline Euroopa Liidu ühtse elektrituru piiripoliitika olemasolu kolmandate riikidega. Ühtse poliitika puudumine võimaldab moonutusi elektri tootmise ja müügi turul ning tekitab ebatervet konkurentsi majandusharus. Euroopa Liidu väliste riikide suhtes ühtse Euroopa ülese või regionaalse energiapoliitika puudumine asetab Eesti elektritööstuse ebavõrdsesse olukorda ja võib viia selle likvideerumiseni. Antud poliitika väljatöötamine peaks olema Eesti riigi fundamentaalne seisukoht.