Hinnatundlik lõpptarbimine

Säästlik tarbimine on teadlik ja vajaduspõhine tegevus, mis hõlmab tarbimisharjumusi, ressursi- ja energiakasutust ja ökoloogilist jalajälge. Elektri lõpptarbija on praeguses majanduslikus situatsioonis väga hinnatundlik ja võimalusel valib ta odavaima toote arvestamata teiste oluliste kriteeriumitega, mis aitaksid langetada valikuid, mis on säästlikumad, kvaliteetsemad, kestlikumad ja keskkonnasõbralikumad.

Planeerides oma eelarvet tuleks sõlmida soodsaid elektrilepinguid teenustepakkujatega. Selleks peab otsima erinevaid pakkumisi, neid omavahel võrdlema ja lugema lepingutingimusi. Eelkõige tuleks valida sobiv elektripakett ja kui see ei vasta lõpptarbija ootustele on tal õigus pakkujat vahetada, selleks peab ta jälgima oma energiakasutust ja otsima parimaid pakkumisi. Targad mõõteriistad aitavad hoida kodukulud kontrolli all.

Tarbijakäitumise ja harjumuste muutmisega võib elektriarveid vähendada 5-10% võrra.