Kasulikud viited

Mikrotootmisega alustamisel oleks kindlasti kasulik tutvuda Eesti suurema võrguettevõtte kodulehega, kus on toodud ära vajalikud liitumisavaldused, taotluse vormid, protokollid ja teatised (www.elektrilevi.ee).
 
Eleringi kodulehelt leiab mikrotootja taastuvenergia toetuste taotlemise juhised (Elering).