Liidu mikrotootjate töögrupp

Eesti Elektritööstuse Liidu hinnangul on väga oluline lihtsustada ja ühtlustada mikrotootjate liitumistingimusi elektrivõrguga Eestis. Seetõttu on Liit kokku kutsunud mikrotootjate töögrupi seisukohtade kaardistamiseks ja selgitanud välja mikrotootjate liitumisest huvitatatud turuosaliste ettepanekud seadusandluse ja võrguettevõtja protseduurides vajalike argumenteeritud muudatusettepanekute kohta.
 
Eesti Elektritööstuse Liidu hinnangul on oluline, et mikrotootmist puudutavasse arutellu on kaasatud erinevad huvigrupid – mikrotootjad, tootmisseadmete tarnijad ja võrguettevõtted.
 
Liit jätkab ka tulevikus koostöös mikrotootjate, võrguettevõtjate ja seadmete maaletoojatega läbirääkimisi elektrivõrguga liitumise tingimuste ühtlustamiseks ja seadusandluse korrastamiseks.