Liidust

30.aprillil 2004.a. moodustasid elektritööstuse organisatsioonid mittetulundusühingu Eesti Elektritööstuse Liit, mis ühendab Eesti elektri/energeetikatööstuse valdkonna organisatsioone. Liidu peaeesmärgiks on seista elektritööstuse kui ka energeetika sektori ühishuvide eest nii Eestis kui Euroopa Liidus.

Eesti Elektritööstuse Liit on avalik organisatsioon, mille liikmeks võivad astuda kõik energeetika/energia valdkonnas tegutsevad ettevõtted, liidud kui ka haridus- ja koolitusasutused. Hetkel ulatub Liitu kuuluvate liikmete töötajaskond kuni 10 000 inimeseni.

Eesti Elektritööstuse Liit on Euroopa Elektritööstuste Liidu EURELECTRIC liige kuivõrd Eesti elektritööstuse ja energeetika ettevõtted laiemalt vajavad seoses Euroopa Liidus asumisega oma huvide kaitsmiseks ühist tugevat esindusorganisatsiooni.

Eesti Elektritööstuse Liidu asutajateks olid AS Eltel Networks, MTÜ Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit , AS Siemens, AS Energoremont, AS Elektriteenused, ABB AS, Eesti Energia AS, AS Narva Elektrijaamad ja OÜ Elektrilevi.

Eesti Elektritööstuse Liidu eesmärgiks on:

 • ühendada Eesti suurimad ja olulisemad elektritööstuse ettevõtteid ja ühendusi
 • Liidu liikmete ja ühiskonna huve arvestava regulatsiooni kujundamine elektritööstuses ja energeetikas laiemalt
 • inseneri hariduse ja professionaalsete ametioskuste edendamine
 • Eesti elektritööstuse/energeetikas tegutsevate ettevõtete ja ühenduste huvide esindamine Eestis ja Euroopa Liidus

Eesmärkide saavutamiseks Eesti Elektritööstuse Liit:

 • kaitseb oma liikmete ühispositsioone Eestis ja Euroopa Liidus
 • tegeleb elektritööstuse/energeetika tööjõu kvalifikatsiooni, ohutuse ja koolituse kvaliteedi tõstmisega
 • osaleb Eurelectricu ja Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee töös
 • kujundab ühise seisukoha Euroopa Liidu energeetikaalaste regulatsioonide praktilisel juurutamisel Eestis

 

Eesti Elektritööstuse Liit tegutseb kooskõlas eetika- ja konkurentsireeglitega ja järgib kõiki kehtivaid konkurentsiõiguse sätteid. Liidus ei vahetata äriliselt tundlikku informatsiooni ega sõlmita ausat konkurentsi takistavaid kokkuleppeid.

Liidu koosolekud korraldatakse järgides järgnevaid reegleid:

 • iga koosoleku aluseks on üksikasjalik päevakord
 • Liidu tegevjuht kontrollib üle koosoleku päevakorra ja osaleb koosolekul, et tagada koosoleku vastavus konkurentsiseadusele
 • koosolekul osalejad kinnitavad, et nende käitumine on konkurentsiseadusega kooskõlas
 • iga koosoleku kohta koostatakse protokoll ja see on üksikasjalik ning täpne