Mikrotootmise tehnoloogiad

Mikrotootja ja mikrotootmisena määratletakse elektritootjaid, kes kasutavad taastuvenergia tootmisseadmeid elektri tootmiseks peamiselt majapidamise omatarbeks. Mikrotootmise peamised tehnoloogiad baseeruvad tuuleenergial, päikeseenergial ja hüdroenergial.
 
Tuuleenergia puhul muundatakse tuule kineetiline energia tuuleturbiinide abil elektrienergiaks. Tuuleenergia muundavad elektrienergiaks tuulegeneraatorid ehk elektrituulikud.
 
Päikeseenergia puhul saadakse energia päikesekiirguse energiast. Päikeseenergia puhul muundatakse päikesevalgus elektrienergiaks fotovoltefekti abil. Elektri tootmine päikesenergiast toimub kas läbi fotovoltefekti abil päikesepatareidega või päikeseenergia soojuse abil läbi soojusenergia muundamise elektrienergiaks.
 
Hüdroenergia on mehaaniline energia, mis vabaneb vee vabal langemisel Maa raskusjõu mõjul. Hüdroelektrijaamades elektri tootmiseks muundatakse mehaaniline energia  turbiinide abil elektrienergiaks.