Seadusandlus ja standardid

Esimese asjana peaks mikrotootjaks sooviv inimene pöörduma kohaliku omavalitsuse ehitusjärelvalvet teostava ametniku poole. Valdades on selleks üldjuhul ehitusinspektorid, linnades linnavalitsuste planeeringute ja ehitistega tegelevad ametnikud.  Antud tegevust reguleerib ehitusseadus (Ehitusseadus) ja mikrotootja asukohast lähtuvalt kohaliku omavalitsuse ehitusmäärused (Ehitusmäärused).

 
Mikrotootja tehniliseid nõuded sätestab Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud võrgueeskiri (Võrgueeskiri), mis omakorda on antud lähtudes elektrituruseadusest (Elektrituruseadus). Elektrituruseadus sätestab ka taastuvenergia toetuste maksmise õiguslikud alused.